Atvinna í boði

Marta Jónsdóttir Nýjar fréttir

Ritari með aðstöðu á Laugarvatni
Starfssvið:
• Almenn skrifstofuvinna.
• Skráning og meðhöndlun skjala.
• Sjá um upplýsingar á heimasíðu embættisins.
• Svörun fyrirspurna sem berast embættinu, bæði í gegnum síma og tölvupóst.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði.
• Reynsla af skrifstofuvinnu með áherslu á skjalavinnslu er kostur.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og vilji til að kynna sér nýjungar og takast á við fjölbreytt verkefni.
• Hafa góða þjónustulund.

Starfsmaður á tæknisviði með aðstöðu á Borg
Starfssvið:
• Verkefnastjórnun og verkeftirlit fjölbreyttra verkefna.
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Vinna við fráveitumál.
• Vinna við GPS landmælingar og landupplýsingar.
• Vinna við kaldavatns- og hitaveitur.
• Vinna með byggingarfulltrúa að ákveðnum verkefnum s.s. eftirlit, afleysingar, mælingar o.fl.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tæknifræðingur eða verkfræðingur.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af opinberri stjórnsýslu.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Þekking og reynsla af notkun Windows-Office og CAD-hugbúnaðar.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs. hefur það hlutverk að annast lögbundin verkefni skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa fyrir aðildarsveitarfélög byggðasamlagsins auk þess að vinna að tækni- og framkvæmdamálum. Byggðasamlagið er með starfsstöðvar á Laugarvatni í Bláskógabyggð og á Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi og þjónar sveitarfélögunum Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi. Umsóknir skulu berast embættinu að Dalbraut 12, 840 Laugarvatni, fyrir 19. febrúar n.k. Nánari upplýsingar um starf ritara veitir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi (petur@sudurland.is) í síma 486 1145 og upplýsingar um starf á tæknisviði veitir Börkur Brynjarsson (borkur@sudurland.is) í síma 480-5500 milli kl. 9 og 12 alla virka daga.