Sálfræðingur óskast til starfa

Lilja Helgadóttir Nýjar fréttir

Starfssvið sálfræðings

•   Ráðgjöf við skólastjórnendur og starfsfólk leik- og grunnskóla um snemmtæka íhlutun.

•   Forvarnarstarf með áherslu á sjálfbærni skólanna við lausn mála sem upp koma.

•   Skimanir, greiningar og ráðgjöf fyrir börn á leik- og grunnskólaaldri, foreldra og starfsfólk

    skóla.

•   Fræðsla og/eða handleiðsla vegna mála einstaklinga eða hópa.

Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarfi við kennsluráðgjafa, félagsráðgjafa, starfsmenn

skóla, starfsfólk heilbrigðisþjónustu, aðra sérfræðinga, foreldra o.fl. til að stuðla að skilvirkni

þjónustunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur sálfræðing

•   Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur

•   Sjálfstæði í vinnubrögðum

•   Skipulagshæfileikar

•   Frumkvæði

•   Hæfni í þverfaglegu samstarfi

•   Lipurð og færni í samskiptum

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2015.

Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810 Hveragerði eða á netfangið maria@hveragerdi.is. Með umsóknum fylgi ferilskrá um störf umsækjanda og menntun.  Jafnframt fylgi greinargerð með hugmyndum umsækjanda um starf sálfræðings hjá skólaþjónustu Árnesþings. Í samræmi við jafnréttisstefnu sveitarfélaganna eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veita:  María Kristjánsdóttir forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu

Árnesþings netfang maria@hveragerdi.is og Hrafnhildur Karlsdóttir kennsluráðgjafi og

teymisstjóri, netfang hrafnhildur@arnesthing.is