Skipulagsauglýsing 9.-21.janúar

Lilja Helgadóttir Nýjar fréttir

  1. Deiliskipulag 2 ha spildu úr landi Sviðugarða í Flóahreppi fyrir íbúðarhús og aukahús.

Tillaga að deiliskipulagi 2 ha spildur úr landi Sviðugarða þar sem gert er ráð fyrir byggingarreit fyrir íbúðarhús og gestahús/geymslu. Skipulagssvæðið liggur upp að landi Seljatungu lnr. 165496 með aðkomu frá Vorsabæjarvegi nr. 312

  1. Deiliskipulag fyri bæjartorfu Litlu-Reykja í Flóahreppi. Íbúðarhús og útihús.

Í deiliskipulaginu felst að gert er ráð fyrir tveimur nýjum íbúðarhúsum sem mega vera allt að 300 fm, tveimur skemmum allt að 300 fm, einni 500 fm skemmu, 800 fm fjósi, 200 fm hlöðu/aðstöðuhúsi og 400 fm gripahúsi. Í dag eru tvö íbúðarhús á jörðini auk útihúsi og er einnig gert ráð fyrir að annað íbúðarhúsið verði rifið og nýtt allt að 300 fm íbúðarhús byggt á sama stað.

  1. Deiliskipulag fyrir Þingborg í Flóahreppi.

Tillaga að deiliskipulagi um 2,6 ha svæðis við Þingborg í Flóahreppi. Tillagan nær yfir lóðir fyrir núverandi félagsheimili, tjaldsvæði, leikskóla og eina íbúðarhúsalóð. Afmarkaður er byggingareitur á lóðum leikskóla og íbúðarhúss og gert ráð fyrir allt að 200 fm viðbyggingu við leikskóla (er 340 fm í dag) og að heimilt verði að stækka íbúðarhús úr 113 fm í 170 fm.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu viðkomandi sveitarstjórna og á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.granni.is/uppsveitirogfloahr/auglysingar.htm.

Skipulagstillögur nr. 1 – 3 eru í kynningu frá 9. til 21. janúar 2014 en tillögur nr. 4 – 9 frá 9. janúar til 21. febrúar. Athugasemdir og ábendingar við tillögur nr. 1 – 3 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 21. janúar 2013 en 21. febrúar fyrir tillögur nr. 4 – 9. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagsfulltrúi

petur@sudurland.is